Hacamat Neden Yapılır?

Deri altında birikmiş, kılcal damarlarda dolaşmayan atıl kalmış, vücuda zararlı, biriktiği bölgedeki organı tahrip eden kirli kanın, vücuttan dışarıya atılma işlemine hacamat denir.

Hacamat: Sağlığı korumak veya tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan almaktır.

Sözlükte; "Emmek" anlamına gelen "Hacm" kökünden gelir. Tıbbî tabir olarak "Kan aldırma" diye ifade edilir. Bu işi yapan kimseye, "Hacim" ya da "Haccâm" denir. Kan alma işinde kullanılan alete, "Mihcem" ya da "Mihceme" denir.

Hacamat Bilgileri

1-Vücudun her yerinde bütün hücrelerin sağlık sigortasını oluşturacak şey; kandır. Has¬talıkların %70'i de kan ile alakalıdır.

2-Hacamat ile kan dolaşımı hızlanır.

3-Kılcal damarlardaki yollar, hacamat ile açılır.

4-Lenf düğümleri, lenfatik kılcal damarlar açılır. Vücudun her bölgesinde lenf nodülleri bulunur. Lenf: Hücreler arası sıvının lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan bir mayi (su) dir.

5-Hacamat, insan vücudunu atıklardan ve ilaç kalıntılarından temizler.

6-Hacamattan sonra beynin hacamat yapılan ağrılı bölgeye dikkat seviyesi artar. Tüm bedenine o bölgeyi tedavi için gerekli komutu verir.

7-Asırlar öncesinden beri bilinen "yakı" tedavisinin olumlu sonuçları hacamat ile sağla¬nır. Yakı: Sürekli sıcaklık hissi verir, kılcal damarları genişletir, kan dolaşımını artırır.

8-Deri ve kaslar arasında olan kan birikimlerindeki laktik asitleri, ilaç kalıntılarını, zehir atıklarını yok eder. Laktik asit: Kaslarda biriken bir asittir, ağrıya neden olur. Halk arasında "kuluç durması" olarak tabir edilen şey de budur.

9-Eklemlerde oluşan zararlı ürik asit kristalleri hacamat yoluyla vücuttan atılır.

10-Kan dolaşımının zayıf olduğu, kan ihtiyacı hissedilen bölgelere kan birikimi yapar.

11-Merkezi göğüs kafesinde dördüncü sırada olan göğüs kemiğinin özel bağışıklık sis¬tem bezini etkileyerek vücudun genel bağışıklık sistemini güçlendirir.

12-Gırtlak borusunun yedinci katmanındaki ve vücudun diğer bölgelerindeki hormonları düzenler.

13-Beyin sistemini güçlendirir, hareket, konuşma, duyma ve hatırlama hissiyatları güçlenir.

14-Doktor tedavisindeki hastaya yardımcı olup tıbbi çözümlere bedenin onay sağlama¬sını ve ilaçların tesirini vücutta artırarak fayda sağlar.

15-Endokrin salgılarını (gözyaşı, ter, salya, süt) düzenler.

16-Kan damarlarındaki büyüme, şişme ve tıkanıklıklar sebebiyle oluşan sinir baskılarını kaldırır.

17-Modern tıbbın araştırdığı kaynağı bilinmeyen ağrıları ve zihinsel karışıklıkları giderir. 18-Ani çarpmalar ve hücrelerin vücutta patlamasıyla oluşan kan oturmalarını ve morar¬tıları gideren işlem de yine hacamattır. 19-Aglutinasyonu giderir.

Mısır'lı Doktor Macide Amir'in araştırmalarına göre;

1 -Hacamat, kan için kortizondan daha tabii ve tesirli bir tedavidir.

2-Hacamat, zararlı kolesterolü düşürür.

3-idrar ile beraber gelen kanı azaltır, hatta durdurur.

4-Hacamatın faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Bunu hacamat yaptığımız kişiler¬deki tespitlerimizle biliyoruz.

5-Hacamat, insana cisminde bulunan morfin nispetindeki ağrı kesici maddelerin değe¬rini yükseltir. Yani insan hiç ağrı kesici kullanmadan kolaylıkla hayatını idame ettirebilir.

6-Almanya, ingiltere, Çin, Japonya, Avusturalya ve birçok Arap ülkesinde, eski tıpta ve İslamiyette hacamat mevcuttur.

Allah yarattığı derdin devasını da yaratmıştır. 0 alemlere çok merhametlidir.

Yeni Konular