• Sinir İltihabı

NEVRALAJİ (SİNİR İLTİHABI)

Sinir sisteminin herhangi bir yerindeki (beyin, omurilik, çevresel sinirler) bir hastalığa bağlıdır. Bu tür bozuklukların başlattığı ağrı tablosunun genel ismi nevraljidir. Ancak bir çok vakanın nedeni bilinmemektedir. Genellikle de 50-70 yaşlarında ortaya çıkar. Hastalığın temel nedenlerinin yanı sıra nöropatik ağrılı hastalarda uyku bozukluğu, sıkıntı, enerji azlığı, dikkat azalması, depresyon, iştahsızlık sıktır.

En Önemli Belirti, Yanma ve Karıncalanma

Belirtiler genellikle yanma, karıncalanma, temas ya da ısıya duyarlılık ve elektirik çarp¬ması tarzındaki ağrılardır. Saniyeler ya da dakikalar süren, kesik krizler halinde gelen ağrılar günler hatta haftalar boyunca devam edebilir. Nevraljiler çok sık rastlanan bir durumdur. En önemli örnekleri olan şeker hastalığı ve kronik bel ağrısıdır.

Ağrı Yollarında Aşırı Duyarlılaşma

Nevraljinin temelinde, çevresel ağrı yollarının aşırı duyarlılaşması ve beyindeki ağrı mer¬kezlerinde duyarlılaşma ile denetim mekanizmalarının kaybı yatar. Nevralji ya da nöropatik ağrı, sinir sisteminin herhangi bir yerinde oluşan hasar nedeniyle olabilir. Sinir yaralanmaları, beyin omurilik travmaları, beyin damar hastalıkları, MS, zona, diyabet ve tümörler en belli başlı nedenlerdir. Özellikle uyku bozuklukları, sıkıntı ve depresyon ağrıyı belirgin şekilde artırır.

 

Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji 5. kranyal sinirin bir veya daha fazla dalında elektrik çarpması, şim¬şek çakması şeklinde ortaya çıkan, yüz yıkama, yüze dokunma, yemek yeme gibi etken¬lerle başlayan ve şiddetlenen, genellikle bir kaç saniye süren çok şiddetli bir ağrıdır. Bu çok şiddetli ağrıdan sonra daha az şiddette dakikalar hatta saatler süren bir ağrı da görülebilir.

SİNİR İLTİHABI HASTALIKLARI (NEVRALAJİ VE SİNİR FELCİ TIBBI NEBEVÎ'DE HACAMAT      

 

Kranyal Sinir

Başlıca motor bir sinirdir. Az sayıda duyusal sinir lifi taşır. Ayrıca parasempatik fonksi¬yonu da vardır. Motor ve duyusal çekirdekleri ponsta yer alır. Sinir beyin sapını terk ettik¬ten sonra petroz kemiğin içindeki Fallop kanalına girer. Kanalı geçip foramen stylomastoi-deum'dan çıkarak yüz kaslarına dağılır.

İşlevi

Yüz kaslarını inerve eder. Dışkulak yolunda ufak bir alanın duyusunu sağlar. Dilin 2/3 ön bölümünün tad almasıyla ilgilidir. Submandibuler ve sublingual tükrük bezlerine parasem¬patik teller taşır. Kornea refleksinin götürücü yolunu oluşturur.

Muayene

Hastayla konuşurken bile motor fonksiyon bakımından bazı ipuçları elde edilebilir. Ağız¬daki asimetri, komisürün gülerken bir tarafa kayması ilk fasyal parezi izlenimlerini sağlar.

Belirgin olmayan periferik tipte yüz parezilerinde gözlerin kırpılması sırasında gözkapağı hareketinin bir tarafta geri kalması o taraftaki zaafın tek belirtisi olabilir.

Yüzün üst bölümüne ait kasların muayenesinde hastanın kaşlarını kaldırması, çatması, gözlerini kapatması; yüzün alt yarısını için de dişlerini göstermesi, ıslık çalması ve ağzını açması istenir. Bu sırada yüzün sağ ve sol yarısında hareketlerin aynı kuvvetle yapılıp yapılmadığına, bir asimetri bulunup bulunmadığına dikkat edilir

Tat muayenesinde dört temel tat test edilir. Tatlı için şeker, tuzlu için tuz, ekşi için limon, acı için de kinin eriyiği kullanılır. Hastanın dili ucundan tutulur, kurulanır ve dilin kenarına bu solüsyonlardan birine batırılmış bir pamuk parçası dokundurulur. Hasta konuşmaz, cevabını önünde bulunan dört tattan biri yazılı kartı işaret ederek bildirir. Her test arasında ağız suyla çalkalanır.

Patolojik Durumlar

Fasyal sinir felci Felçler bölümünde ele alınmıştır. Orada, santral ve periferik olmak üzere iki tip yüz felci bulunduğunu, santral tipte olanda yüzün sadece alt bölümünde zaaf görüldüğünü, periferik yüz felcinde ise yüzün alt ve üst yarısındaki bütün kasların tutulduğunu söylemiştik.

Periferik fasyal paralizi iki yanlı ve simetrik olduğunda değerlendirmek oldukça güçtür. Göz kırpmada kapakların yavaş hareketi, mimiksiz bir yüz dikkati çeker. Hasta gözlerini kapatsa bile sıkamaz, ağız komisürlerini yanlara doğru iyi çekemez.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Sinir İltihabı