Hacamat Caiz mi?

Hasta isen sağlığına kavuşmak için, sağlıklı isen sağlığını korumak için hacamat yaptırmak caizdir. 

Daha çok zamparalık yapabilmek için hacamat yaptırmak caiz değildir.

Yeni Konular